نشانی: خیابان مقدس اردبیلی، ساختمان ایکاس، طبقه ۱ شمالی، واحد ۶